About

Un punt de trobada per a la fotografia actual

Festival i Fira de Fotografia especialitzada, Art Photo Bcn treballa per a l’activació de l’circuit artístic i la incursió de nous valors creatius acostant a al públic general i especialitzat les obres i projectes de nous autors i autores.

Proposem un esdeveniment que apunti cap a un objectiu únic: donar a conèixer i refermar la feina de fotògrafs i fotògrafes així com dels agents que l’acosten a el públic des de galeries, editorials, sales d’exposicions, institucions i comissaris independents. Cap a aquest punt assenyalen totes les activitats que desenvoluparem dins de la VII edició el 2020.

Art Photo Bcn és un punt de trobada entre autors, circuit artístic i amants de l’Art en l’àmbit de la fotografia actual. Ha estat creat i desenvolupat per Isabel Lazaro historiadora de l’Art, comissària i galerista. L’equip de Art Photo Bcn es completa amb el treball de disseny de Rubén Castro d´Astrolab. La difusió, premsa i xarxes, resta a les mans de Miren Pastor. Helena Velez Olabarria i Gary Manrique completen l´equip com a ambaixadors internacionals del nostre esdeveniment.

Art Photo Bcn 2020

4 al 6 de decembre 2020

Arts Santa Mònica

La Rambla, 7 (Barcelona)

COMITÉ DE SELECCIÓ:

  • Gonzalo Golpe (editor)
  • Moritz Neumüller (comisario independiente)
  • Marta Dahó (fotógrafa y comisaria)
  • Pedro Torres (comisario independiente)
  • Jesús Micó (director de la Kursala, UCA)
  • Simona Rota (fotógrafa)
  • Miren Pastor (fotógrafa y dinamizadora cultural)
  • Pablo Lerma (fotógrafo y editor)

 

Edició anterior

AboutAboutAboutAboutAboutAboutAbout