About

X Edició del 26 al 29 d’octubre de 2023
Disseny Hub Barcelona, Plaça de les Glòries Catalanes 37-38 (Barcelona)

Art Photo Bcn, Festival i Fira de Fotografia, és un punt de trobada entre autors i autores, el circuit artístic i amants de la fotografia.
Després de nou anys dinamitzant el sector, l’esdeveniment compleix la desena edició amb un doble objectiu: donar a conèixer i consolidar el treball de nous valors creatius i donar suport a les galeries, sales d’exposicions, institucions i comissaris independents que aposten per acostar la fotografia al públic general i especialitzat. Un esdeveniment que cerca fomentar, crear circuit i comunitat al voltant de la imatge, més viva que mai.
Cap a aquest punt assenyalen la fira, exposicions, photobook market, tallers i totes les activitats paral·leles que es desenvoluparan dins de la X edició a la tardor de 2023.

L’equip està format per:
Isabel Lazaro, direcció
Miren Pastor, responsable de la comunicació
Rubén García-Castro, dissenyador
Jon Unibaso i Ander Pastor, desenvolupadors web
Gary Manrique, responsable d’espònsors
Vicenç Boned, comissari fira
Ana Benavent, comissària photobook market
Elena Aristoy, responsable premsa
LOCA Studio, disseny arquitectònic de la fira

COMITÉ DE SELECCIÓ:

  • Gonzalo Golpe (Editor independient)
  • Moritz Neumüller (Director Artístic Photobook Week Aarhus)
  • Jesús Micó (Director de la Kursala, UCA)
  • Arianna Rinaldo (comissària independent i editora gràfica freelance)
  • Simona Rota (Fotògrafa)
  • Paolo Maistri (Comissari independet)
  • Miren Pastor (Fotògrafa i dinamitzadora cultural)
  • Isabel Lazaro (Fotògrafa)

 

Edició anterior

AboutAboutAboutAboutAboutAboutAboutAboutAbout