Aviat més informació

El programa de tallers s’encaminen a cobrir parts del coneixement necessaris per als autors i autores que es troben en procés de formació, així com per tal què amateurs vulguin provar les seves capacitats amb l’objectiu de facilitarlos les eines de treball per maximitzar el potencial dels seus projectes futurs.