cerrar

anterior El Observatorio Barcelona siguiente

Ció Prat i Bofill

Carrer Camprodón 28 Barcelona 08012

Tel. 600 245 307 / 669 307 989

www.elobservatoriophoto.com

info@elobservatoriophoto.com

El Observatorio s’ha convertit al llarg dels últims 10 anys en un lloc de trobada tant per a la comunitat de fotògrafs que s’han format en el nostre espai com per a la resta del món fotogràfic de la ciutat. Mitjançant cicles de conferències, presentacions de llibres, tallers, etc. han passat per L’Observatori gran part de la fotografia contemporània del nostre país i grans autors internacionals.

Cio_08
Ció Prat i Bofill

Ció Prat i Bofill

Uneix-te a la celebració de la novena edició