cerrar

anterior La cursa dels privilegis siguiente

NoSinFotógrafas

Divendres 3 de maig de 20 a 20.45h Arts Santa Mònica, La Rambla 7, Barcelona

mosaico_NSF_difusion

Presentació de la iniciativa No sin fotógrafas consistent en una plataforma online de compromís públic a favor de la presència femenina i col·loqui obert en torn a la paritat de gènere en l´àmbit de la fotografia.

No sin fotógrafas és un compromís públic a favor de la presència femenina recolzat per més de 700 signants de l’àmbit de la fotografia. El seu objectiu és promoure, visibilitzar i impulsar el treball de dones dedicades a la fotografia i aconseguir una representació paritària en el sector.

Inspirat en la plataforma No_Sin_Mujeres del context acadèmic, un grup d’autors i autores crea aquesta iniciativa online per promoure la campanya #NoSinFotografas, amb la qual volen augmentar el nombre de dones en espais de debat i coneixement, que tan sovint són reflex de les estructures de poder.

Les persones d’aquesta llista, com a primer pas, es comprometen públicament a no participar com a ponent en cap esdeveniment fotogràfic (debats, taules rodones, jurats de concursos i qualsevol altre esdeveniment relacionat amb la fotografia en què participem com a convidats o organitzadors) de més de dos ponents on no hi hagi almenys una dona en qualitat d’experta. Així mateix, insten al fet que, com a mínim, el 40% siguin dones, tal com recomana la LLEI ORGÀNICA 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Conscients del que simbòlic d’aquesta iniciativa, cada cas tindrà els seus condicionants particulars i existeixen altres problemàtiques en el sector, relatives als eixos de classe, gènere i raça. Per Art Photo Bcn plantegen una acció acompanyada d’una taula de debat.